О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

ДО: МЕДИИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА НА ГРАД ВАРНА
 
 
Уважаеми журналисти,
Уважаеми съграждани,
 
Изразяваме възмущение от изкуствено създаденото обществено напрежение около "СПОРТЕН КОМПЛЕКС" СПАРТАК"" АД  и ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК, което ни възпрепятства да реализараме дългосрочния проект по предмета на дeйността и целите на "СПОРТЕН КОМПЛЕКС" СПАРТАК""АД. Забелязват се и опити за внасяне на политически елемент в кампанията срещу нас, а "ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ" АД не желаe да участва в политизирането на юридически и икономически казуси.
Акционерното дружество "СПОРТЕН КОМПЛЕКС" СПАРТАК"" е  създадено през 2006 г., като "ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ" АД и "СТИЛИ  РОУД" ЕООД  не са учасвали  в този проект. В дружеството Община Варна е апортирала недвижими имоти с обща площ от 56 дка, сгради и съоръжения. 
До 2010 г. "СПОРТЕН КОМПЛЕКС" СПАРТАК"" АД няма дейност, но вече има дългове в размер над 1 600 000 лв., включително и като гарант на ФК "СПАРТАК".  
За да се спасят имотите, апортирани от Община Варна  в "СПОРТЕН КОМПЛЕКС" СПАРТАК"" АД, "ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ" АД и "СТИЛИ  РОУД" ЕООД  платиха дълговете на дружеството и изкупиха акциите от предишните акционери. Започна активно изграждане, координиране и подобряване на експлоатацията на спортната инфраструктура.
Общественото напрежение и проблемите, свързани с нездравата неудовлетвореност на група хора от реформите в "СПОРТЕН КОМПЛЕКС" СПАРТАК"" АД и около ФК "СПАРТАК", доведе до решение „ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ" АД, като мажоритатарен акционер в "СПОРТЕН КОМПЛЕКС" СПАРТАК"" АД, да предложи на Общинския съвет - Варна и Община Варна, с изрично писмо от 18 юли 2014 г. да се изкупят акциите на "ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ" АД от Община Варна, за да може Общината да придобие пълната и изключителна собственост върху имотите на "СПОРТЕН КОМПЛЕКС" СПАРТАК"" АД и да ги използва и развива по начин, какъвто сметне за уместен.
 
Днес "ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ" АД предлага на Общински съвет  - Варна и Община Варна да се върнат  в собственост на Общината СТАДИОН "СПАРТАК" и прилежащите му спортни съоръжения.
"ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ" АД и "СТИЛИ  РОУД" ЕООД, като акционери в "СПОРТЕН КОМПЛЕКС" СПАРТАК"" АД, са готови на спешни действия с цел решаване на проблема, независимо от финансовите негативи, които дружествата като инвеститори може да получат. 
 
                
 
 
гр.Варна                               С уважение,
25.10.2017 г                         Акционерите  на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК”” АД: 
                                            „ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ" АД и "СТИЛИ  РОУД" ЕООД