Общи условия

ОБЩИ  УСЛОВИЯ

Настоящите общи условия дават информация и съдържат правила за работа и ползване на уебсайта и са наричани по-долу за краткост Общи условия.

Сайтът http://www.sk-spartak.bg  е собственост на СПОРТЕН КОМПЛЕКС СПАРТАК АД

За да ползвате услугите предоставени от СПОРТЕН КОМПЛЕКС СПАРТАК АД Вие трябва да се запознаете и приемете посочените Общи Условия.

С натискане на виртуалния бутон „Резервация“, Потребителят извършва изрично електронно изявление, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва при ползването на Уебсайта и Услугите.

 

ЗАЩИТА  НА  ЛИЧНИ  ДАННИ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Информацията, идентифицираща конкретен Потребител и съдържаща се в базата данни на sk-spartak.bg, не се предоставя на трети лица, освен в случаите, когато това се изисква от оправомощените органи в съотвествие с българското законодателство или когато е изрично разрешено от Потребителя.

СПОРТЕН КОМПЛЕКС  „СПАРТАК” АД  ще обработва данни, предоставени от клиента единствено за изпълнение своите  нормативни задължения във връзка с предоставяната от  СК услуга.

 

ПРАВА  НА  ПОТРЕБИТЕЛЯ

1. Потребител е всяко лице, което е регистрирано в sk-spartak.bg и ползва услугите, предоставени от сайта.

2. Потребителят попълва формуляр за регистрация и се съгласява с Общите условия.

3. Потребителят има право на достъп до информацията, която е въвел и възможност да я коригира.

4. За издаване на платежен документ и удостоверяване на плащането е задължително при регистриране Потребителят да предостави пълни и верни данни.

5. Потребителят се съгласява: да спазва добрия тон, да пише на кирилица, да не агитира към расова, полова или етническа дискриминация.

 

ПРАВА НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС СПАРТАК АД

1. СПОРТЕН КОМПЛЕКС СПАРТАК АД си запазва правото да променя настоящите Общи условия по всяко време, без предварително известие, като публикува допълнения и изменения в сайта.

2. При нарушаване на Общите условия от страна на Потребителя, СПОРТЕН КОМПЛЕКС СПАРТАК АД има право да го санкционира и да ограничи и/или изтрие достъпа му до информация и услуги.

3. СПОРТЕН КОМПЛЕКС СПАРТАК АД не носи отговорност за невярна информация, предоставена от Потребителя.

4. СПОРТЕН КОМПЛЕКС СПАРТАК АД не носи отговорност за злоупотреби, вследствие  на доброволно предоставени данни от страна на Потребителя  на трети лица.

СПОРТЕН КОМПЛЕКС СПАРТАК АД не носи отговорност при невъзможност за използване на част или цялата система и загубена информация,  в следствие на технически причини.

 

КАК  ДА  РЕЗЕРВИРАМЕ?  

Резервиране и заплащане за ползване на спортните съоръжения се извършва:

 

 •  на КАСА в офиса на СПОРТЕН КОМПЛЕКС СПАРТАК АД  гр. Варна ул. Селиолу №39

       РАБОТНО ВРЕМЕ НА КАСАТА :

       Понеделник - Неделя включително:

        oт 09:00 до 19:00часа

      * Касата работи без почивен ден

       Внимание!

        При незаплащане до 24часа преди заявения час,предстои автоматично анулиране на резервациите..

        ONLINE РЕЗЕРВИРАНЕ:

 1. За да резервирате, е необходимо да имате регистрация в сайта. Възможностите за такава са, както преди резервация, така и след избор на часове.
 2. При регистрация, попълнете полетата с верни данни  на кирилица.
 3. Влезте в сайта с Вашият e-mail адрес и парола и отидете на "Резервации".
 4. Изберете желаното от Вас игрище.
 5. Изберете желания от вас час или часове и следвайте инструкциите за да завършите резервацията.
 6. Изберете начин на плащане:
  • При плащане с e-pay, резервацията се извършва на момента и на посочения e-mail адрес ще получите код, с който ще се идентифицирате на игрището

        

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕЗАВЕРКА НА РЕЗЕРВАЦИЯ:

1. Резервации се презаверяват при следните случай:

 •  наводнен терен;
 •  повреда в електрическото захранване (повече от 30 минути);
 •  силен ураганен вятър, придружен с пороен дъжд и гръмотевици;
 •  обилен снеговалеж, заледен терен и снежна покривка;
 •  други форсмажорни обстоятелства.

2. За да бъде презаверена Вашата резервация  е необходимо в запазения от Вас час да се явите на обекта, за който се отнася заявката. Длъжностно лице описва на талон причината, поради която ползването на игрището е невъзможно и поставя подпис и печат.

3. Талон без посочена причина, подпис  и печат не подлежи на презаверка.

4. Презаверка се извършва единствено на касата на СПОРТЕН КОМПЛЕКС СПАРТАК АД

5. Презаверка се извършва за обектдата и час по избор на клиента.

6. Срок за презаверка на резервация – 5 (пет) календарни дни.

7. При обявено бедствено положение срока за явяване на съответното игрище, за удостоверяване на причината за презаверка на резервация е 5 (пет) календарни дни.

8. Презаверка се извършва от:

 •  лицето, на чието име е издадена резервацията, срещу представен документ за самоличност;
 •  упълномощено лице, срещу представен документ за самоличност на лицето, на чието име е резервацията.

9. СПОРТЕН КОМПЛЕКС СПАРТАК АД си запазва правото да извършва служебно преместване на часовете за ползване на обектите при непредвидени ситуации - ремонт, авария, турнир и др.

 

ДРУГИ

СПОРТЕН КОМПЛЕКС СПАРТАК АД има право да показва   рекламни материали и съобщения на  потребителите си, като относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

Забранява се: Публикуването на забранени от законодателството в Република България текстове, снимки и видео материали.